Trimaktiviteter høst 2021

Trimaktiviteter høst 2021

Brannstasjonen:

  • Start: Mandag 16 August - Onsdag 18 August. Tid: Begge dager kl. 20.00

Revmatismesykehuset:

  • Trim: Start: Tirsdag 17 August – Torsdag 19 August. Tid: Begge dager kl. 16.30
  • Basseng: Start: Mandag 16 August – Onsdag 18 August. Tid Begge dager kl. 15.30. Fredag 20 August – Tid: kl. 17.30.

NB: Det blir ingen bading mandager, onsdager og fredager før måned skiftet sept. Oktober, dette på grund av livredingskurs til badevaktene.

Medlemsmøter starter 2. tirsdag i september på Havnaberg kl. 19:00.

Trimaktiviteter

Info vedr. trim aktiviteter

All trim og svømming er foreløpig utsatt ut denne mnd

---

HSR er et sykehus og har også en stor rehabiliteringsinstitusjon. Dette gjør at de har et særlig behov for å ivareta sine pasienter og deltagere. Vi må derfor ha et ekstra godt smittevernregime.

Les mer ...

Hjertetrim

Mandag og onsdag på brannstasjonen, tirsdag og torsdag på revmatisme sykehuset

Svømming

Mandag, onsdag og fredag på revmatisme sykehuset

Les mer ...

Gåturer

Onsdag formiddag

Medlemsmøter

Møtene avholdes 2dre tirsdag i mnd. februar – mai og september – desember kl. 19.00.

Haugeland Hjertelag

Om oss (mal)

Vi er et hjertelag som ble stiftet 23. april 1990.

Vi er en støtteforening for alle som er, har vært, eller kanskje blir hjertepasienter - og deres pårørende og venner. Kort sagt; vi er en forening for alle mennesker som har lyst til «å være med».

Kapproing 17. mai

Foto: Teo Soland

Blodårene fra venstre: Sverre Hauge, Kjell Andersen, Karl Instefjord, Oscar Hauge, Svein Olufsen, Henning Enerstvedt.  

---

Haugaland Hjertelags` deltakere (blodårene) i årets kapproing på 17 Mai. Laget fikk 2.dre plass i sin klasse, men fikk årets Ærespris pga. høy alder. Gjennomsnitts alder 69,5 år. 

Kontakt oss

Vår postadresse: Postboks 106, 5501 HAUGESUND

481 98 371911 25 178
Grønhauggata 4, 5525 HAUGESUND
Orgnr 983 391 540